หลักสูตรโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งออสเตรเลีย

เรียนหลักสูตรปี 1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี 2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

 

UNICENTRE
THAILAND

ค่าเรียน 1 เทอม

มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย
ค่าเรียน 1 เทอม

210,000 บาท
Unicentre Thailand

VS

มหาวิทยาลัย แมคควอรี่
434,000+174,000 บาท
มหาวิทยาลัย นิวคาสเซิล
320,000+174,000 บาท
มหาวิทยาลัย กริฟฟิน
320,000+174,000 บาท
-ค่าใช้จ่าย 6เดือนประมาณ175,000
-1AUD คือ 24บาท

UNICENTRE

ICMS

Unicentre ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อออสเตรเลีย

เรียนกับ Unicentre เป็นหลักสูตรแรก (เรียน 8 วิชา)

ย้ายเข้าเรียนปี 2 ในมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

วิดีโอในมหาวิทยาลัย

วิดีโอและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

ICMS

Macquarie University

The University of Western Australia

The University of Adelaide

Griffith University

Newcastle University (ปริญญาตรีด้านธุรกิจ)

Wollongong

Western Sydney University

Curtin University

Newcastle University

Flinders University

University of South Australia

La Trobe University


วิดีโอของ Unicentre

วิดีโอและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Unicentre

Unicentre Intro

รองประธานและผู้จัดการการสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

OCSC EXPO 2019

วิดีโอสัมมนาของมหาวิทยาลัย Griffith ในเดือนพฤศจิกายน

พิธีลงนาม Macquarie University Unicenter

ผู้อำนวยการของ Macquarie University

Wollongongวิดีโอสัมมนาของมหาวิทยาลัย Griffith ในเดือนพฤศจิกายนWollongong

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลสัมมนา Dary Milani Unicenter

ผู้อำนวยการของ Macquarie University

Sharon Bignell ผู้จัดการฝ่ายการตลาดมหาวิทยาลัย Griffith

Peter Murray ผู้จัดการฝ่ายการตลาดมหาวิทยาลัย wollongong


วิดีโอสัมภาษณ์นักศึกษา

วิดีโอและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา