เกี่ยวกับ Unicentre Thailand

เรียนหลักสูตรปี1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

เกี่ยวกับ Unicentre Thailand


Unicentre Thailand เป็นแนวความคิดใหม่ ในการเข้ารับนักศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียโดยไม่มองตัวชี้วัดที่ว่าด้วยเรื่องคะแนนการสอบหรือระดับการศึกษา

01

เรียนปี 1กับ Unicentre แล้วย้ายเรียนปี 2ที่มหาวิทยาลัยออสเตรเลียได้เลย

02

เรียนหลักสูตร IELTS กับ Unicentre เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบภาษาอังกฤษ

03

ค่าเรียนถูกว่ามหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย เรียน ปี1 (เรียน 8 วิชา) กับ Unicentre สามารถทำการโอนย้ายจาก Unicentre ไปได้อย่างง่ายดาย

04

สำหรับ คนที่กังวลเรื่องค่าเล่าเรียนและเวลาที่จะไปศึกษาต่อออสเตรเลีย ไม่ต้องกังวลเมื่อเรียนกับ Unicentre

05

สำหรับนักศึกษาที่สอบตกจากมหาวิทยาลัยที่เลือกหรือนักศึกษาที่อยากย้ายมหาวิทยาลัยที่ดีขึ้น

ข้อดีของ UNICENTRE THAILAND

การเรียนนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่า

ตั้งอยู่อโศกมีการคมนาคมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม อาชีพที่ยาวนาน อาจารย์ผู้สอนยอดเยี่ยม

เข้าเรียนกับ Unicentre สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 60%

การเข้าเรียนโดยตรงที่ออสเตรเลียเป็นสิ่งที่ยากลำบากมาก แต่เรียนกับทาง Unicentre เป็นสิ่งที่ง่าย