ลำดับการเข้าศึกษา

เรียนหลักสูตรปี1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

ลำดับการเข้าศึกษา


สมัครเข้าเรียนออนไลน์
ได้รับการตอบรับและชำระค่าเรียน
เริ่มเข้าหลักสูตร Unicentre Thailand
เริ่มศึกษาต่อปี 2 ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย
สําเร็จการศึกษาจากออสเตรเลีย
สิทธิในการหางานต่อ
คะแนน IELTS ของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเรียนในออสเตรเลียได้หรือไม่