กำหนดการทั่วไป

เรียนหลักสูตรปี1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

กำหนดการทั่วไป


วันรับสมัคร

– ปริญญาตรี : เดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ของทุกปี

เอกสารที่ต้องเตรียม

– เอกสารทุกอย่างเป็นภาษาไทยและอังกฤษ
– สามารถยื่นทาง E-mail ได้

นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย
(ผู้ที่ได้รับการอนุมัติสำเร็จการศึกษา)
ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ใบรับรองผลการศึกษาจากทางโรงเรียนประกาศนียบัตรมัธยมปลายประกาศนียบัตรมัธยมปลาย
ใบแสดงผลการเรียนในภาคการศึกษาปัจจุบันใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมปลายใบแสดงผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย
ต้องยื่นใบแสดงผลการเรียนฉบับสุดท้ายภายหลังผลการเรียนในระดับอุดมศึกษาภาคการศึกษาปัจจุบัน
ยื่นใบสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายภายหลัง

วิธีการสมัคร

ระบบออนไลน์ Unicentre Thailand
– ใส่ข้อมูลส่วนบุคคล
– เอกสารที่จำเป็น ที่ต้องส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Unicentre Thailand
212/37 อาคารสุขุมวิท พล่าซ่า ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel. 02 252 1600, 094 252 6000
E-mail: www.unicentre.co.th