ขั้นตอนการสมัคร UNICENTRE

เรียนหลักสูตรปี1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

คู่มือขั้นตอนการสมัคร


ขั้นตอนการสมัคร

UNICENTRE

THAILAND

ตรวจสอบขั้นตอนการสมัครที่นี่

การยืนยันการรับสมัคร


เตรียมเอกสาร


ประกาศผลรับสมัครออนไลน์


ส่งข้อมูลไปที่มหาวิทยาลัยหลักของออสเตรเลีย


การสัมภาษณ์


การประกาศผลสอบ


เริ่มลงทะเบียนเรียน