มหาวิทยาลัยการจัดการ โรงแรม ICMS Unicentre Thailand

ICMS Hotel Management University เป็นโรงเรียนโรงแรมที่มีชื่อเสียง ในประเทศออสเตรเลีย และมีเครือข่ายโรงแรมที่ยอดเยี่ยม

อนาคตหลังสำเร็จ การศึกษาจาก ICMS


“ออสเตรเลีย” สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก

ความงดงามทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียนั้น ทำให้ตัวเลขของจำนวนนักท่องเที่ยวในทุกๆปีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมากกว่า 6,600,000 คนในทุกๆปี ด้วยเหตุนี้ ทำให้ธุรกิจการโรงแรม,ธุรกิจการท่องเที่ยว รวมไปถึงร้านอาหาร มีการเจริญเติบโต ส่งผลให้ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน

การทำงานโรงแรม ในออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็น 1 ในประเทศสมาชิก OECD รวมถึงมีระดับค่าแรงขั้นต่ำที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกันในประเทศไทยค่าแรงขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ 404,680 บาท ส่วนในออสเตรเลียจะรับรองรายได้ที่ประมาณ 1,041,120 บาท ซึ่งมากกว่าสองเท่า

อีกทั้งการเข้าร่วมงานในโรงแรมหรือธุรกิจรีสอร์ทในออสเตรเลียจะสามารถได้รับรายได้ต่อปีตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ $43,520 หรือประมาณ 1,156,680 บาท/ปี อีกทั้งรายได้ก็จะขึ้นสูงไปตามตำแหน่งงานและประสบการณ์อีกด้วย

PSW Visa , วีซ่าหลังจบ การศึกษาจาก ICMS

PSW (Post Study Work) Visa

วีซ่าการทำงานของนักศึกษาที่จบนั้น เป็นวีซ่าที่จบแล้วสามารถทำงานที่ออสเตรเลียได้ในระยะเวลา 2 ปี โดยเป็นวีซ่าที่ออกให้หลังจากจบการศึกษา ซึ่งถ้าหากมีผลคะแนน IELTS 6.0 (General) ครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขก็จะสามารถทำงานได้ในระยะมากกว่า 2 ปี

ใบรับรองการสำเร็จ การศึกษา ICMS

หลังจากสำเร็จการศึกษาวิชาการบริหารธุรกิจโรงแรม ICMS จะมีการออก PSW Visa เพื่อที่จะสามารถทำงานได้ทั่วทุกพื้นที่ในออสเตรเลีย และไม่มี การจำกัดเวลา ฝึกงานในโรงแรม หรือสามารถทำงานระหว่างเรียน อีกทั้งยังใช้ PSW visa ซึ่งระยะเวลา 2 ปี ในการทำงานก็สามารถมีการจ้างงาน ได้เต็มเวลา 3 ปีขึ้นไป