คำทักทายจาก UNICENTRE

เรียนหลักสูตรปี1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

กล่าวคำทักทาย


Elizabeth Cho

ที่ปรึกษา Unicentre มหาวิทยาลัยออสเตรเลียระหว่างประเทศ

หลักสูตรระหว่างประเทศของ Unicentre จะช่วยเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนได้มากยิ่งขึ้น ตามเป้าหมายในอนาคต สู่การเป็นบุคลากรระดับโลก ด้วยระบบทางการศึกษาของไทยโดยการประเมินจากผลการสอบ

มีการศึกษาจากหลักสูตรภาษาไทย 8 รายวิชา ในชั้นปีที่ 1 ผ่านทาง Unicentre และลงทะเบียนเข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัยออสเตรเลียในชั้นปีที่ 2 และสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เหลือ

นักเรียนทุกคนของ Unicentre Thailand ในระหว่างการศึกษา สามารถรับการอบรมการสอบ IELTS ได้จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในการสอบ IELTS เพื่อรักษาและพัฒนาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และหลังจากสำเร็จ การศึกษา นักเรียนสามารถมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้จากการใช้ PSW Visa เพื่อเข้าร่วมทำงานกับบริษัท ในออสเตรเลีย อีกทั้งยังสามารถได้รับสิทธิในการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียได้อย่างถาวรอีกด้วย

ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการศึกษาช่วงชั้นปีที่ 1 จะประหยัดกว่าอย่างแน่นอน ทั้งยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ในการอบรมภาษาที่ต่างประเทศได้ถึงประมาณ 60% เมื่อเทียบกับการศึกษาที่ออสเตรเลียโดยตรง

ถึงนักเรียนและผู้ปกครองที่รัก

บริษัทในไทยและทั่วโลกมีความปรารถนาในตัวบุคลากร ที่มีศักยภาพที่พร้อมปฏิบัติงานรวมถึงมีความพร้อม ด้านภาษาอังกฤษ Unicentre Thailand จะคอยช่วยผลักดันอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้นักเรียนได้สำเร็จการศึกษา ไปจนถึงการได้ทำงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ พวกเราขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อความสำเร็จในอนาคตของนักเรียนทุกคน

ขอบคุณค่ะ