มหาวิทยาลัยการจัดการ โรงแรม ICMS Unicentre Thailand

ICMS Hotel Management University เป็นโรงเรียนโรงแรมที่มีชื่อเสียง ในประเทศออสเตรเลีย และมีเครือข่าย โรงแรมที่ยอดเยี่ยม

ค่าเรียน ICMS

ICMS มีการฝึกงานเป็นระยะเวลา 10 เดือนและรับรองรายได้จากการฝึกงาน
ซึ่งระหว่างการฝึกงานกับทางโรงแรมที่ออสเตรเลียจะไม่มีการเข้าเรียนในชั้นเรียน
และไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนในช่วงนี้คุณสามารถประหยัดค่าครองชีพ (ที่พักค่าครองชีพ ฯลฯ )
ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย

หลักสูตรวิชาการบริหารธุรกิจโรงแรม และวิชาธุรกิจการจัดการ (ธุรกิจการโรงแรม) ICMS

Year 1

Year 2

Year 3

Term 1 Term 2 Term 3 Term 1 Term 2 Term 3 Term 1 Term 2 Term 3
210,000 บาท 210,000 บาท $ 13,200 $ 13,200 ฝึกงาน
*ค่าแรง ขั้นต่ำ 900,000THB
ทำงานในโรงแรม 10 เดือน
Hilton, Sheraton, Hyatt, Marriott
$ 13,200 $ 13,200 $ 6,600
สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ (การจัดการโรงแรม) ภายใน 2 ปี 8 เดือน
โปรแกรม ICMS ที่ไทย – 8 เดือน สำเร็จการศึกษาด้านการจัดการโรงแรมภายใน 2 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมหลักสูตร ICMS ไทย / ค่าเล่าเรียนในออสเตรเลีย
การเข้าร่วมหลักสูตร ICMS ไทย

หลักสูตร ICMS ไทย การเรียน ICMS 2 Term ฝึกงานกับโรงแรมในออสเตรเลีย ค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษา ICMS ที่เหลือ
ค่าเรียนเทอม 1 : 210,000 บาท
ค่าเรียนเทอม 2 : 210,000 บาท
ค่าเรียนเทอม 3 : $13,200
ค่าเรียนเทอม 4 : $13,200
รับรองรายได้จากการฝึกงาน
ประมาณ 10 เดือน ตาม
ระยะเวลาทำงาน 1,200 ชั่วโมง
ค่าเรียนเทอม 7 : $13,200
ค่าเรียนเทอม 8 : $13,200
รวมทั้งสิ้น 420,000 บาท ค่าเล่าเรียนที่ต้องการ $26,400 ไม่เสียค่าเล่าเรียน
ไม่มีการเข้าเรียนในชั้นเรียน
ชำระในแต่ละช่วงเวลาฝึกงาน

การเรียนหลักสูตร ICMS ที่ออสเตรเลียโดยตรง

หลักสูตร ICMS ออสเตรเลีย ฝึกงานกับโรงแรมในออสเตรเลีย ค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษา ICMS ที่เหลือ
ค่าเรียนเทอม 1 :$13,200
ค่าเรียนเทอม 2 : $13,200
ค่าเรียนเทอม 3 : $13,200
รับรองรายได้จากการฝึกงาน
ประมาณ 10 เดือน ตาม
ระยะเวลาทำงาน 1,200 ชั่วโมง
ค่าเรียนเทอม 6 : 428,600 บาท
ค่าเรียนเทอม 7 : 428,600 บาท
ค่าเรียนเทอม 8 : 428,600 บาท
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น $39,600
+ค่าครองชีพประมาณ 950,400 บาท
ไม่เสียค่าเล่าเรียน
ไม่มีการเข้าเรียนในชั้นเรียน
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น $39,600 บาท
(ชำระโดยใช้รายได้จากการฝึกงาน)

ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรไทย และหลักสูตรออสเตรเลีย

*หมายเหตุ ประมาณ 1 ปี การเข้าร่วมหลักสูตร ICMS ที่ไทย การเข้าเรียนหลักสูตรที่ออสเตรเลียโดยตรง
ค่าเล่าเรียนปีแรก 420,000 บาท 950,400 บาท
ค่าใช้จ่ายปีแรก ไม่มี 396,000 บาท
ผ่านหลักสูตรชั้นปีที่ 1 ง่าย ยาก
การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา มาก น้อย
รับรองรายได้จากการฝึกงานโรงแรม รับรอง รับรอง