มหาวิทยาลัยการจัดการ โรงแรม ICMS Unicentre Thailand

ICMS Hotel Management University เป็นโรงเรียน โรงแรมที่มีชื่อเสียง ในประเทศออสเตรเลีย และมีเครือข่าย โรงแรมที่ยอดเยี่ยม

บริษัทที่เข้าร่วม โครงการ ICMS


เครือข่ายบัณฑิต

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ICMS ทำงานในบริษัทขนาดใหญ่หรือกลุ่มโรงแรมและบริษัทกีฬาทั่วโลก