มหาวิทยาลัยการจัดการ โรงแรม ICMS Unicentre Thailand

ICMS Hotel Management University เป็นโรงเรียนโรงแรมที่มีชื่อเสียง ในประเทศออสเตรเลีย และมีเครือข่าย โรงแรมที่ยอดเยี่ยม

คู่มือการเข้า มหาวิทยาลัย ICMS

คู่มือการเข้ามหาวิทยาลัย ICMS กับ Unicentre


Unicentre Thailand คืออะไร?

Unicentre Thailand เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายในการได้รับการศึกษาและการทำงานในต่างประเทศ

Unicentre Thailand เป็น หลักสูตรการศึกษาในด้านภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ทั้งยังเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี 8 เดือน ที่เหมือนกับในออสเตรเลีย ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และยังเปิดโอกาสให้ได้ฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี 8 เดือนซึ่งระหว่างการฝึกงานกับทางโรงแรมที่ออสเตรเลีย นักศึกษาจะได้รับการจ้างงานเป็นเวลา 10 เดือน พร้อมทั้งสามารถได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและค่าได้รับค่าแรงเพื่อสนับสนุนการศึกษา อีกทั้ง ยังสามารถสำเร็จการศึกษาวิชาสหกิจที่ออสเตรเลีย รวมไปถึง 8 รายวิชาระดับยากได้อีกด้วยในระหว่างการศึกษานักเรียนจะได้ศึกษาหลักสูตรสามัญ ไปพร้อมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการทำงานในสถานที่จริงในออสเตรเลีย

หลักสูตรวิชาการบริหารธุรกิจโรงแรม และวิชาธุรกิจการจัดการ (ธุรกิจการโรงแรม) ICMS

Year 1

Year 2

Year 3

Term 1 Term 2 Term 3 Term 1 Term 2 Term 3 Term 1 Term 2 Term 3
210,000 บาท 210,000 บาท $ 13,200 $ 13,200 ฝึกงาน
*ค่าแรง ขั้นต่ำ 900,000THB
ทำงานในโรงแรม 10 เดือน
Hilton, Sheraton, Hyatt, Marriott
$ 13,200 $ 13,200 $ 6,600
สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ (การจัดการโรงแรม) ภายใน 2 ปี 8 เดือน
โปรแกรม ICMS ที่ไทย – 8 เดือน สำเร็จการศึกษาด้านการจัดการโรงแรมภายใน 2 ปี 8 เดือน

ICMS หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตร ICMS ในไทยและในออสเตรเลียนั้น ไม่เพียงแต่เป็นหลักสูตรคู่ขนานต่อเนื่องที่สมบูรณ์แบบเท่านั้น แต่ความต่างของค่าเล่าเรียนภายใน 1 ปีแรกยังต่างถึง 420,000 บาท ค่าครองชีพทางการศึกษาที่ออสเตรเลีย (ค่าหอพัก,ค่าครองชีพเป็นต้น) สามารถเพิ่มขึ้นได้ การศึกษาหลักสูตร ICMS ในไทยนั้น ค่าครองชีพจะราคาย่อมเยามากกว่าและค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อจะไม่เพิ่มขึ้น รวมถึงหลังจากจบการศึกษาในเทอมที่ 2 (ประมาณ 8 เดือน) รายได้จากการฝึกงานที่เหลือสามารถนำมาทดแทนค่าเทอมได้

ICMS หลักสูตรภาษาไทย Unicentre Thailand