เป้าหมายในการเรียน

เรียนหลักสูตรปี1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

เป้าหมายในการเรียน


Unicentre Thailand ไม่มองตัวชี้วัดที่ว่าด้วยเรื่องคะแนนการสอบหรือระดับการศึกษา และในอนาคตนักเรียนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ ที่จะเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ทางเราจึงจัดทำโปรแกรมที่ให้โอกาสกับบุคคลทั่วโลกที่มีศักยภาพ

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ช่วยนักเรียนในการเรียนต่างประเทศ โดยค่าใช้จ่ายประหยัดกว่าเดิม 60% และได้รับการรับรอง จากมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

1

เป้าหมายในการเรียนในอนาคต

2

ยกเลิกเงื่อนไขภาษาอังกฤษในการเข้าเรียน

3

เตรียมการอย่างเป็นระเบียบเพื่อความประสบความสำเร็จในการศึกษาต่างประเทศ

4

ทำคลาสเรียนขนาดเล็ก

5

รับรองการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

6

ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องของสองประเทศ

Unicentre จะให้ความช่วยเหลือในการเรียนต่างประเทศจนคุณประสบความสำเร็จ


เป้าหมายในการเรียนในอนาคต

มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียให้ความสำคัญกับศักยภาพและอนาคตของนักเรียน จึงเปิดโอกาศให้มาศึกษาปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในออสเตรเลียโดยผ่านขั้นตอนการคัดเลือกจากกลุ่มพันธมิตร

ยกเลิกเงื่อนไขภาษาอังกฤษในการสอบเข้า

เพราะว่า ได้เริ่มหลักสูตรพิเศษที่ประเทศไทยกับสถาบันหลักในประเทศออสเตรเลียทำให้ไม่ต้องมีคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในการเข้ามหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สามารถเข้าเรียนได้ทันที


เตรียมการอย่างเป็นระเบียบเพื่อความประสบความสำเร็จในการศึกษาในต่างประเทศ

หลักสูตร Unicentre Thailand เป็นหลักสูตรที่ช่วยสอนวิชาที่จำเป็นต่อนักเรียนที่มาเรียนต่อเป็นจำนวนที่เหมาะสม จนจบชั้นปีที่ 2

รับรองการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

นักเรียนที่จบปีการศึกษาที่ 1 จาก Unicentre Thailand แล้วมาเรียนต่อปีการศึกษาที่ 2 ที่ออสเตรเลียจะได้รับการรับรอง ในการเข้าเรียนและในกรณีไม่ผ่านเงื่อนไขภาษาอังกฤษก็สามารถใช้คะแนน IELTS หรือการเข้าศึกษาผ่านทางการเรียนภาษาต่างประเทศที่ออสเตรเลีย


ทำคลาสเรียนขนาดเล็ก

เมื่อเทียบกับคลาสเรียนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียที่รองรับนักเรียนร้อยกว่าคน คลาสเรียนขนาดเล็กที่ Unicentre Thailand ครูผู้สอนสามารถสร้างบรรยากาศที่ทำให้นักเรียนมีสมาธิ และยังดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างสูงสุด และมีจุดประสงค์ให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในส่วนที่ยังไม่รู้และหัวข้อที่ต้องการอย่างแท้จริง

ความช่วยเหลือของสองประเทศ ไทย + ออสเตรเลีย

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาที่ Unicentre Thailand กับหลักสูตรอื่นๆของบริษัทที่ไทยหลังจากที่ถึงประเทศออสเตรเลียแล้ว พนักงานสามารถมีการติดต่อสื่อสารที่ต่อเนื่องและได้รับความช่วยเหลือผ่านทางสาขา Unicentre ออสเตรเลียแน่นอนว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาที่ออสเตรเลียก็สามารถได้รับการชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญในที่ทำงานเกี่ยวกับการทำงาน สิทธิการอยู่อาศัยที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น