วิดีโอสัมภาษณ์นักศึกษา

เรียนหลักสูตรปี1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

วิดีโอสัมภาษณ์ นักศึกษา


สัมภาษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัย Macquarie ในออสเตรเลียที่เรียนกับทาง UniCenter

สัมภาษณ์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Griffith ในออสเตรเลียที่เรียนกับทาง UniCenter

สัมภาษณ์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Griffith ในออสเตรเลียที่เรียนกับทาง UniCenter

สัมภาษณ์นักศึกษาที่ Newcastle University ในออสเตรเลียที่เรียนกับทาง UniCenter

สัมภาษณ์นักศึกษาที่ Newcastle University ในออสเตรเลียที่เรียนกับทาง UniCenter

สัมภาษณ์นักศึกษาที่ Newcastle University ในออสเตรเลียที่เรียนกับทาง UniCenter

สัมภาษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัย Macquarie ในออสเตรเลียที่เรียนกับทาง UniCenter

สัมภาษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัย Macquarie ในออสเตรเลียที่เรียนกับทาง UniCenter

สัมภาษณ์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Griffithในออสเตรเลียที่เรียนกับทาง UniCenter

สัมภาษณ์ Kang Hee-jin ผู้เข้าศึกษามหาวิทยาลัย Griffith ในออสเตรเลียผ่านทาง UniCenter

สัมภาษณ์กับนักศึกษา UniCenter Australian University

สัมภาษณ์กับนักศึกษา UniCenter Australian University

สัมภาษณ์กับนักศึกษา UniCenter Australian University

สัมภาษณ์กับนักศึกษา UniCenter Australian University

สัมภาษณ์กับนักศึกษา UniCenter Australian University