การเข้าศึกษากับ UNICENTRE

เรียนหลักสูตรปี1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

การเข้าศึกษากับ UNICENTRE


หลักสูตรระหว่างประเทศของ Unicentre จะช่วยเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนได้มากยิ่งขึ้น ตามเป้าหมายในอนาคตสู่การเป็นบุคลากรระดับโลก ด้วยระบบทางการศึกษาของไทย โดยการประเมินจากผลการสอบ
มีการศึกษาจากหลักสูตรภาษาไทย 8 รายวิชา ในชั้นปีที่ 1 ผ่านทาง Unicentre และลงทะเบียนเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยออสเตรเลียในชั้นปีที่ 2 และสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่เหลือ
ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการศึกษาช่วงชั้นปีที่ 1 จะประหยัดกว่าอย่างแน่นอน ทั้งยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรมภาษาที่ต่างประเทศได้ถึงประมาณ 60% เมื่อเทียบกับการศึกษาที่ออสเตรเลียโดยตรง

ตัวอย่างค่าเรียนกับ Unicentre Thailand

Year 1

Year 2

Year 3

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย
semester 1 semester 2 semester 1 semester 2 semester 1 semester 2
210,000 บาท 210,000 บาท $ 13,750 $ 13,750 $ 13,750 $ 13,750 โอกาสในการทำงานที่ออสเตรเลีย
ผ่าน PSW Visa
เรียนหลักสูตรปี 1 กับ Unicentre เรียนปี 2 ที่มหาวิทยาลัย กริฟฟิธแน่นอน มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ หลักสูตรปีที่ 3

สถาบัน Unicentre มีหลักสูตร IELTS สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะเข้ามหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย และถ้าคะแนนไม่เพียงพอสำหรับศึกษาต่อ เรายังมีคอร์สสอนพิเศษให้คุณสามารถเรียนได้
*ตารางข้างบนแสดงค่าเล่าเรียนตัวอย่างสำหรับ 2019 ของ มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ สาขา การโรงแรม

แนะนำหลักสูตร Unicentre Thailand

โปรแกรมของ Unicentre Thailand ที่เป็นไปในภาคปีการศึกษาที่ 2 หลักสูตรที่นักศึกษาปี 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ก็ถูกจัดอยู่ในหลักสูตรของประเทศไทย หลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทยเป็นหลักสูตรเดียวกันกับของประเทศออสเตรเลีย
ตอนนี้นักเรียนที่จบจากประเทศไทย สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อในประเทศออสเตรเลีย และยังสามารถลดค่าใช้จ่าย ในต่างประเทศได้ถึง 60% อีกทั้งคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของ Unicentre Thailand ได้ทำคลาสเรียน IELTS เพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาในการปรับตัวเมื่อไปยังมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ทางเราสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด
ถ้าในกรณีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ยังไม่พอในการที่จะเข้าปีการศึกษาที่ 2 ในสถาบันหลักที่ประเทศออสเตรเลีย ทางเรามีการเพิ่มการอบรมภาษาที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อที่จะสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้

*นักศึกษาที่ต้องการเรียน IELTS สามารถเรียนกับทาง Unicentre ได้

แนะนำหลักสูตรสถาบันหลักในประเทศออสเตรเลีย

นักเรียนที่จบจากหลักสูตร Unicentre Thailand จะได้รับการรับรองในการไปเรียนต่อในปีการศึกษาที่ 2 ที่ประเทศออสเตรเลีย หลังจากเข้าเรียนปีการศึกษาที่ 2 ประมาณ 2 ปี (ชั้นปีที่ 2,ชั้นปีที่ 3) ก็จะได้รับปริญญาตรี

*(อาจใช้เวลามากกว่าสองปีขึ้นอยู่กับวิชาที่เลือก)

หลังจากจบมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

นักเรียนที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียทางมหาวิทยาลัยก็จะออกวีซ่า PSW ( Post Study Work) เพื่อยื่นโอกาสในการทำงานในประเทศออสเตรเลียในระยะเวลา 2 ปี ในโอกาสนี้นักเรียนที่ทำงานในประเทศออสเตรเลียก็จะได้สะสมประสบการณ์การทำงานต่างประเทศ แน่นอนว่าจะได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจากบริษัทหรือหน่วยงานราชการ ให้มีสิทธิในการอยู่อาศัยและตั้งถิ่นฐานในประเทศออสเตรเลีย