ประกาศความสำเร็จ
ของนักศึกษา UNICENTRE

เรียนหลักสูตรปี1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จ


ขอขอบคุณสำหรับ การสนับสนุนสถาบัน Unicentre Thailand

คุณจะได้รับการติดต่อเป็นรายบุคคลผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์

ความสำเร็จของ Unicentre 2018