ค่าเรียน

เรียนหลักสูตรปี1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

ค่าเรียน


ตัวอย่างค่าเรียนกับ Unicentre Thailand

Year 1

Year 2

Year 3

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย
semester 1 semester 2 semester 1 semester 2 semester 1 semester 2
210,000 บาท 210,000 บาท $ 13,750 $ 13,750 $ 13,750 $ 13,750 โอกาสในการทำงานที่ออสเตรเลีย
ผ่าน PSW Visa
เรียนหลักสูตรปี 1 กับ Unicentre เรียนปี 2 ที่มหาวิทยาลัย กริฟฟิธแน่นอน มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ หลักสูตรปีที่ 3

สถาบัน Unicentre มีหลักสูตร IELTS สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะเข้ามหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย และถ้าคะแนนไม่เพียงพอสำหรับศึกษาต่อ เรายังมีคอร์สสอนพิเศษให้คุณสามารถเรียนได้
*ตารางข้างบนแสดงค่าเล่าเรียนตัวอย่างสำหรับ 2019 ของ มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ สาขา การโรงแรม


ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรไทย และหลักสูตรออสเตรเลีย

*หมายเหตุ ประมาณ 1 ปี การเข้าร่วมหลักสูตร ICMS ที่ไทย การเข้าเรียนหลักสูตรที่ออสเตรเลียโดยตรง
ค่าเล่าเรียนปีแรก 420,000 บาท 950,400 บาท
ค่าใช้จ่ายปีแรก ไม่มี 396,000 บาท
ผ่านหลักสูตรชั้นปีที่ 1 ง่าย ยาก
การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา มาก น้อย
รับรองรายได้จากการฝึกงานโรงแรม รับรอง รับรอง

ไม่มีคะแนน SAT / IELTS / TOEFL ก็สามารถเข้าเรียนได้

นักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ใช้คะแนนสอบใด ๆ เช่น SAT, IELTS และ TOEFL

ค่าเรียนถูกกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในต่างประทศ

หลักสูตรของ Unicentre เป็นหลักสูตรเดียวกันกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียแต่คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยได้ 60% (ค่าที่พักค่าครองชีพ)ในช่วงระยะเวลาการศึกษาในประเทศไทย


*ค่าเล่าเรียนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับละมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือก
*ค่าใช้จ่ายของของนักศึกษาขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เลือก(อาหาร, ที่พัก)
*ค่าเงิน AUD ดอลลาร์ เท่ากับ 24 บาท