ที่อยู่ UNICENTRE

เรียนหลักสูตรปี1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

ที่อยู่


212/37 อาคารสุขุมวิท พล่าซ่า ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110