จุดเด่นของ UNICENTRE

เรียนหลักสูตรปี1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

จุดเด่นของ Unicentre


Unicentre ให้ความสำคัญกับอนาคตของนักศึกษา

จุดเด่นเด่นของ Unicentre Thailand

*หมายเหตุ ประมาณ 1 ปี การเข้าร่วมหลักสูตร ICMS ที่ไทย การเข้าเรียนหลักสูตรที่ออสเตรเลียโดยตรง
ค่าเล่าเรียนปีแรก 420,000 บาท 950,400 บาท
ผ่านหลักสูตรชั้นปีที่ 1 ง่าย ยาก
การสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา มาก น้อย
รับรองรายได้จากการฝึกงานโรงแรม รับรอง รับรอง

ไม่ต้องใช้คะแนนสอบก็สามารถเข้าเรียนได้

นักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนกับ Unicentre ได้โดยไม่มีคะแนนสอบใดๆ เช่น SAT, IELTS และTOEFL

ค่าเล่าเรียนถูกกว่าลดค่าใช้จ่าย ในการศึกษาต่อต่างประเทศ

หลักสูตรของ Unicentre และหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย เป็นหลักสูตรเดียวกัน แต่คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัย ได้ 60% (ค่าที่พักค่าครองชีพ)


*ค่าเล่าเรียนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับละมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือก
*ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาขึ้นอยู่กับสถานที่เลือก(อาหาร, ที่พัก)
*ค่าเงิน AUD ดอลลาร์ เท่ากับ 24 บาท