มหาวิทยาลัยการจัดการ โรงแรม ICMS Unicentre Thailand

ICMS Hotel Management University เป็นโรงเรียน โรงแรมที่มีชื่อเสียงในประเทศออสเตรเลีย และมีเครือข่าย โรงแรมที่ยอดเยี่ยม

หลักสูตรวิชาของ ICMS

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ทำงานจริงจากการฝึกงานที่รวมอยู่ในหลักสูตร
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีนักศึกษาจากยุโรป (20%) และสหรัฐอเมริกา (20%) รวมถึงนักศึกษาจากออสเตรเลีย (40%)


การบริหารธุรกิจ
(การจัดการโรงแรม)
การจัดการทั่วไป
การจัดการโรงแรม
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
การจัดการสินทรัพย์อาคาร
การจัดการการกีฬา

วิชาหลักของ ICMS

ปริญญาตรีบริหารการจัดการ ICMS (การบริหารการโรงแรม)

Bachelor of Business Management (Hospitality Management)

กำหนดการรับสมัคร :กุมภาพันธ์ , พฤษภาคม , กันยายน ของทุกปี
ระยะการศึกษา :2 ปี 8 เดือน
วุฒิการศึกษา :จบการศึกษามัธยมตอนปลาย
ระดับภาษาอังกฤษ :IELTS 6.0 (Academic,S&W 5.5) หรือ ผ่านการสอบจาก Unicentre
รายได้ฝึกงาน :รับรองรายได้จากการฝึกงานกับโรงแรม(ประมาณ 35,000 ดอลลาร์ หรือ 814,428 บาท)

*สามารถชำระค่าเล่าเรียนด้วยรายได้จากการฝึกงาน*

วิชาบริการการโรงแรม ICMS

Bachelor of Hospitality Management

กำหนดการรับสมัคร :กุมภาพันธ์ , พฤษภาคม , กันยายน ของทุกปี
ระยะการศึกษา :2 ปี 8 เดือน
วุฒิการศึกษา :จบการศึกษามัธยมตอนปลาย
ระดับภาษาอังกฤษ :IELTS 6.0 (Academic,S&W 5.5) หรือ ผ่านการสอบจาก Unicentre
รายได้ฝึกงาน :รับรองรายได้จากการฝึกงานกับโรงแรม(ประมาณ 35,000 ดอลลาร์ หรือ 814,428 บาท)

*สามารถชำระค่าเล่าเรียนด้วยรายได้จากการฝึกงาน*