วิดีโอของ Unicentre

เรียนหลักสูตรปี1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

วิดีโอของ Unicentre


Unicentre Intro

รองประธานและผู้จัดการการสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

OCSC EXPO 2019

วิดีโอสัมมนาของมหาวิทยาลัย Griffith ในเดือนพฤศจิกายน

พิธีลงนาม Macquarie University Unicenter

ผู้อำนวยการของ Macquarie University

Wollongongวิดีโอสัมมนาของมหาวิทยาลัย Griffith ในเดือนพฤศจิกายนWollongong

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลสัมมนา Dary Milani Unicenter

ผู้อำนวยการของ Macquarie University

Sharon Bignell ผู้จัดการฝ่ายการตลาดมหาวิทยาลัย Griffith

Peter Murray ผู้จัดการฝ่ายการตลาดมหาวิทยาลัย wollongong