รายละเอียดมหาวิทยาลัย

เรียนหลักสูตรปี1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

รายละเอียดมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
โครงการกับ Unicentre


หลักสูตรไทย ปีที่ 1

Unicentre Thailand


ปีที่ 2

Bachelor of Business & Commerce

Accounting, Professional Accounting, Business Information Systems, Economics, Entrepreneurship, Finance, International Business, Marketing, Human Resource

Bachelor of Business Administration
Bachelor of Applied Finance
Bachelor of Economics
Bachelor of Arts
Bachelor of Science

รายละเอียดหลักสูตรของ Unicentre Thailand

เรียน 8 วิชา กับ Unicentre แล้วย้ายขึ้นเรียนปี2 ที่มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลียได้เลย

หลังจากจบหลักสูตรกับ Unicentre สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย และจบปริญาตรี (ปริญญาตรีส่วนใหญ่ในออสเตรเลียเป็นเวลาสามปีเทียบเท่าปริญญาตรีสี่ปีในประเทศไทย)

คุณต้องมีคะแนนสอบกับทาง Unicentre ตามที่มหาวิทยาลัยที่คุณเลือกกำหนดไว้ จึงจะสามารถเรียน ปี2 ได้

หลักสูตรบางสาขาวิชาอาจจะต้องเรียนมากว่า 2ปี เช่น ทนายความ