วิดิโอของมหาวิทยาลัย

เรียนหลักสูตรปี1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

วิดีโอของมหาวิทยาลัย


ICMS

Macquarie University

The University of Western Australia

The University of Adelaide

Griffith University

Newcastle University (ปริญญาตรีด้านธุรกิจ)

Wollongong

Western Sydney University

Curtin University

Newcastle University

Flinders University

University of South Australia

La Trobe University