UNICENTRE ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยฟรินเดอร์

เรียนหลักสูตรปี1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

ข้อมูลมหาวิทยาลัย Flinders


อยู่ใน 2% ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วโลกมากกว่า 100 แห่ง

Peter Karmel นักเศรษฐศาสตร์ที่เคยเป็นคณบดีของมหาวิทยาลัย Flinders ตั้งใจจะปรับปรุงมหาวิทยาลัยไม่ให้ผูกติดกับขนบธรรมเนียม และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นตัวของตัวเอง ในที่สุดปี 1966 ก็ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย Flinders ขึ้นตามชื่อของ Matthew Flinders กัปตันเดินเรือสำรวจชาวอังกฤษผู้ทำการสำรวจทวีปออสเตรเลีย

สามารถเห็นได้ตั้งแต่ช่วงแรกของมหาวิทยาลัย Flinders ถึงความก้าวหน้านวัตกรรม ในปี 1975 ได้มีการสร้างโรงพยาบาลไว้ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่า FMC (Flinders Medical Centre) ซึ่งเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำแบบนี้ ด้วยความสำเร็จนี้ทำให้มีมหาวิทยาลัยอื่นๆได้เดินตามเส้นทางนี้ ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัย Flinders จึงไม่สอนนักศึกษาแค่หลักทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังสอนภาคปฏิบัติควบคู่กันไปอีกด้วย

ตามผลของ Times ปี 2015 ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัย Flinders อยู่ใน 2% ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก และด้วยเครือข่ายกว่า 100 มหาวิทยาลัยทั่วโลกทำให้นักศึกษาได้ตั้งหลักก่อนก้าวไปสู่โลกภายนอก อีกทั้งด้วยวิสัยการมองการไกลด้านการศึกษาทำให้ได้รับ 5 ดาวจาก Good Universities Guide และถูกเลือกให้เป็นที่ 1 ในด้านการดูแลนักศึกษาของ ISB (International-Student Barometer) เพื่อที่จะเป็นไปตามความตั้งใจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย Flinders จึงเข้ามาเป็นสมาชิกของ IRU (Innovative Research Universities) ซึ่งเป็นกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงนวัตกรรม ปัจจุบันมหาวิทยาลัย Flinders มีวิทยาเขต 3 แห่งอยู่ในเมือง Adelaide ที่เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดอันดับ 5 ของโลก มีหลักสูตรการเรียนการสอนและปริญญาโทกว่า 160 หลักสูตรและค่อยๆมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นในทั่วโลก

ชื่อมหาวิทยาลัยFlinders Universityนักศึกษาประมาณ25,000 คน
เว็บไซต์www.flinders.edu.auหลักสูตรภาษาFISC (Flinders International Study Centre)
รูปแบบการจัดตั้งแห่งชาติPathwayFISC (Flinders International Study Centre)
ปีที่ก่อตั้ง1966ที่ตั้งAdelaide : Bedford Park, Victoria Square & Tonsley

อยู่ใน 2% ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

เป็นที่ 1 ในด้านการดูแลนักศึกษาของ ISB

ได้รับ 5 ดาวจาก Good Universities Guide

ไทย ปี 1 เทอม 1 (4 รายวิชา) ออสเตรเลีย ปี 1 เทอม 2 (4 รายวิชา) ออสเตรเลีย ปี 2 / ปี 3

Year 1

Year 2

Year 3


รายชื่อหลักสูตร

หลังจบหลักสูตรของปีแรกสามารถโอนภาคการศึกษาที่ 2 ได้
Unicentre ปีที่ 1
มหาวิทยาลัยฟรินเดอร์ ปีที่ 1
Accounting Fundamentals
=
Principles of Management Accounting
Managing People & Organizations
=
Principles of Management
Principles of Marketing
=
Introductory Marketing
Business Economics
=
Microeconomics

รายชื่อสาขาวิชา


Bachelor of Business
Business Economics, Entrepreneurship, Human Resource Management, International Business, Management, Marketing
Bachelor of Commerce
Accounting, Finance, Finance/Economics, Sustainability
 
 
 
플린더스 관계자 인터뷰
플린더스 대학교 영상
Bedford Park CampusFlinders at Victoria SquareFlinders at Tonsley
Bedford Park Campus : Sturt Rd, Bedford Park SA 5042
Flinders at Victoria Square : 182 Victoria Square, Adelaide, South Australia 5000
Flinders at Tonsley : 1284 South Road, Clovelly Park, South Australia, 5042