คณะอาจารย์สอนของ UNICENTRE

เรียนหลักสูตรปี1 ในประเทศไทยโอนย้ายขึ้นปี2 ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

คณะอาจารย์สอน


คณะอาจารย์สอนของ Unicentre Thailand เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

Bang, Joon Sik

Choi, Sung Hwan

Park, Chang Jun


Lee, Hae Jung

Park, Sun Gu

Choi, Kwang Ho

Ahn, Wan Soo

Kim, Young Sik

안호준(Ahn, Ho Jun)

Lee, Sheung Hee

Park, Yeon Ok

Lee, Hyunjung

Lee, Deuk Joo

Oh, Sang Hoon

Lee, Hangeun

Park, Chan Soen

Kang, Song Yun

김희영(Kim, Hee Yeong)

Hong, Gye Hoon

Yang, Jin Wook

Park, Jong Hyuk

Jo, Geun Hee

Lee, Young Min

Sawitree Santipiriyapon, PhD

– Bachelor of Communication Arts in Public Relations, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand
– Master of International Business, La Trobe University, Australia
– Certificate of Advanced Graduate Study in Management (International Program),College of Management Mahidol University, Thailand
– PhD in Management (International Program), College of Management Mahidol University, Thailand

– Adjunct Master of Management Lecturer, College of Management Mahidol University- Adjunct MBA Lecturer, Stamford International University


Monrudee Tadaumnuaychai, PhD

– Bachelor of Business Administration, Assumption University, Thailand
– Master of Arts in Mass Communication, Chulalongkorn University, Thailand
– Master of Arts in Journalism & Mass Communication, Thammasat University, Thailand
– PhD in Communication Arts, Chulalongkorn University, Thailand

Supaporn Yodpram

– Bachelor of Business Administration in Marketing, Assumption University, Thailand
– Master of International Tourism and Hospitality Management, Griffith University, Australia

Siriporn Thitalampoon, PhD

– Bachelor of Science in Information Communication & Technology, Silipakorn University, Thailand
– Master of Science in Technology of Information System Management, Mahidol University, Thailand
– PhD in Management Science, Silipakorn University, Thailand

Nadharatch Ounlert, PhD

– Bachelor of Accountancy, Chulalongkorn University, Thailand- Diploma in Accounting, McGill University, Canada- Master of Accountancy, Brock University, Canada
– PhD in Management (Accounting), University of Calgary, Canada

– Lecturer in Accounting, Chulalongkorn University, Thailand

Andy Yodpram, PhD

– Bachelor of Arts in Economics, Thammasat University, Thailand
– Master of Arts in Economics, University of Southern California, United States
– PhD in International Business, Silpakorn University, Thailand

– Lecturer in Economics, Thammasat University, Thailand
– Lecturer in Economics, King Mongkut’s Institute of Technology, Thailand